دسته‌بندی نشده

ادیت عکس صنعتی

اهمیت ادیت عکسهای صنعتی

ادیت چیست؟ هر فرایندی که باعث تغییر در یک تصویر بشود را ادیت می‌گویند. تفاوتی ندارد که این تصویر دیجیتال یا آنالوگ و حتی یک تصویر کشیده شده به وسیله…