ساخت تیزر و موشن گرافیک

Video and Motion Graphics

ساخت تیزر توسط استودیو یکنو با امکانات کامل صورت می پذیرد. البته که در ساخت تیزر و شکل گیری یک همکاری در این زمینه؛ عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند.

 

به عنوان مثال زمانی که شما نیاز به یک ویدئو تبلیغاتی دارید؛ باید ببینیم که این ویدئو دارای سناریو می باشد یا خیر. زمان فاکتور دیگری است که در زمینه تیزرسازی اهمیت پیدا می کند. به تجهیزات مختلف نیز باید توجه کنیم. برای ساخت یک ویدئو، چندین نوع تصویربرداری خواهیم داشت و بعد از تصویر برداری وارد مرحله تدوین و ساخت خروجی نهایی می شویم. 

 

باید دقت کنیم که از موشن گرافیک نیــــــــــز برای تکمیل ساخت ویدئو ها می توان استفاده نمود. همچنین می توان یک موشن گرافیک را به تنهایی برای یک برند و تبلیغ استفاده نمود. 

 

طبیعی است که ساخت موشن گرافیک خالص به عنوان یک تیزر؛ هزینه ای به مراتب بیشتر دارد.

با ما در ارتباط باشید:

تماس بگیرید: ۲۵ ۲۵ ۸۱ ۸۸ ۰۲۱

طراحی، اجرا و سئو "دو هشت" dohasht

www.dohasht.com